I speak
and my currency is

DEĞİŞMEK İSTEMİYOR MUSUNUZ?

“Değişim bir zorunluluk değildir. Hayatta kalmak da öyle.” Konu hayatta kalmak olunca sağlık ve formdalık seviyeniz önemlidir, ya da ünlü…

Read More

Kurumsal Şirket Politikaları

Politika kavramı nedir? Politika genel anlamıyla siyaset ile eş anlama sahip olan bir terimdir. Devlet işlerini belirli bir amaca yönelik…

Read More

Temel Değerler Nedir?

Kendinize hiç, kararlarınızıneyin etkilediğinisordunuz mu? Neden bir durumubir başka duruma tercihediyorsunuz? Örnek olarak, neden şu an yaşadığınız yerde yaşıyorsunuz? Neden ilişkide olmayı ya da…

Read More

İşletmelerde İnsan Kaynakları

Günümüzde küreselleşme ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda etkilerini açık bir biçimde hissettirirken işletmelerin uluslararası pazarla bütünleşmesi kaçınılmaz olmuş, dışa…

Read More

Marka Nedir?

Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması…

Read More

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır. Kurumsal kimlik bir kuruluş ya da şirketin genel imajıdır. Bir başka ifade ile kullanılacak tüm…

Read More

StratejikDüşünce Nasıl Geliştirilir?

Bu düşünce tekniğini öğrenebilmek için uzman kişilere ya da kurumlara başvurabilirsiniz. Tekniğin nasıl ilerleyeceği ve nasıl hayata döküleceği örneklerle anlatılmaktadır.…

Read More

Stratejik Düşünme

Okuma ve yazmada olduğu gibi düşünceyi geliştirmek için de birçok yöntem vardır. Bu yöntemler sadece düşünceleri değil, bakış açımızı ve…

Read More

Sepet

Back to Top